پارس اصفهان

گروه پارس اصفهان

گروه پارس اصفهان گروه پارس اصفهان گروه تولیدی صنعتی پارس اصفهان در سال ۱۳۵۸ فعالیت خود را در زمینۀ تولید چرخ گوشت های صنعتی ، در یکی از قطب های صنعتی کشور،یعنی اصفهان آغاز نمود. کیفیت اولین پشتوانه و سرمنشأ این گروه در عرصۀ  تولید میباشد که همواره سعی بر ارتقأ کیفی خود دارد. در…

جزئیات